Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen 


Denne e-boken er skrevet og illustrert som en håndbok for deg som jobber med prosjektering og montering av PE-rørsystemer i VA-anlegg.

Du får et bredt innsyn i materialvalg, tilgjengelige komponenter, metoder for sveising, kobling, forankring og trykkprøving av PE-ledninger.

Det har store samfunnsmessige konsekvenser at mange av dagens VA-anlegg ikke holder god nok kvalitet og store mengder vann forsvinner ut fra gamle og utrangerte rørledninger. Vi er opptatt av at de som jobber i bransjen deler av sin kompetanse og velger riktig utstyr til riktig prosjekt.

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til e-boken!

Forside Trykkrørsystem av polyetylen